CONTACT

 

 

OVER DEZE WEBSITE

 

DISCLAIMER

WERKAANLEUKWERK.NL

 

Het Sectorfonds Zorgverzekeraars Nederland, hierna te noemen SFZ, verleent u hierbij toegang tot werkaanleukwerk.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Het SFZ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

 

SFZ spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SFZ. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SFZ nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

AUTEURSRECHTEN

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SFZ. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SFZ, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

 

 

OVERIG

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.