CONTACT

 

 

OVER DEZE WEBSITE

 

OVER HET SECTORFONDS

HET SECTORFONDS ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND

 

Door het Sectorfonds Zorgverzekeraars Nederland worden acties uitgezet om bewustwording te creëren, actie te stimuleren en concrete handvatten te bieden in het kader van Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers in de branche. De basis voor deze acties liggen in het onderhandelingsresultaat CAO voor de Zorgverzekeraars ‘13-’15.

 

 

ONZE LEDEN


Op dit moment maken er zes zorgverzekeraars en drie vakorganisaties deel uit van het Sectorfonds Zorgverzekeraars Nederland. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van vakorganisaties en werkgevers:

 

De betrokken zorgverzekeraars:

 

  • CZ

  • De Friesland Zorgverzekeraar

  • Eno

  • DSW

  • Menzis

  • Zorg en Zekerheid

 

 

VISIE

 

Zorgverzekeraars behartigen als maatschappelijke ondernemers de belangen van hun verzekerden. Het Sectorfonds Zorverzekeraars Nederland ondersteunt de betrokken zorgverzekeraars door effectieve belangenbehartiging en collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie.

 

De betrokken vakorganisaties:

 

  • CNV

  • FNV

  • De Unie